Minggu, 27 April 2014

Kidung Sebelum Memulai Persembahyangan(Ngawitin Bhakti)
             1.   Pupuh : Warga Sari "Pengaksama"
1.    Pangaksama titian matur,Ring seledang pamiarsane,
        Manawi kirang langkung,Dwaning titiang Jadma wyakti,
        Malarapan manah suci,Subaktine nekeng tuwas,
        Tan Uning ring iwang patut,Ledang ugi ngampurayang.

            2     Om Swastiastu  ne katurang,Maring para atiti bakti,
    Prama suksmeng atur tityang,Dening sampun sweca rauh,
     Nyanggra karya dewa yadnya.


     2.Kawitan Warga Sari - Pendahuluan sembahyang
  1. Purwakaning angripta rumning wana ukir.
   Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
   Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.
  2. Sukania harja winangun winarne sari.
   Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
   Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejeng

3.Kidung Warga Sari
1.  Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane.
Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin.
Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina.
Sami sampun puput. Pratingkahing saji.
2. Asep menyan majagau. Cendana nuhur dewane,
Mangda Ida gelis rawuh. Mijil saking luhuring langit.
Sampun madabdaban sami. Maring giri meru reko.
Ancangan sadulur, sami pada ngiring.
3.Bhatarane saking luhur. Nggagana diambarane.
Panganggene abra murub. Parekan sami mangiring.
Widyadara-widyadari, pada madudon-dudonan,
Prabhawa kumetug. Angliwer ring langit.
       

         
       

                                                                                                                                              

Tidak ada komentar:

Posting Komentar